شماره تماس : 01732141571-4
رایانامه: EPay@Ommidejelin.ir
آدرس:

با انصراف از این مرحله، مبلغ برداشت شده از کارت با تاخیر به حساب شما باز می گردد. آیا از انصراف مطمئن می باشید؟

در حال انجام عملیات ...
در حال اتصال به درگاه...

با عرض پوزش، در حال حاضر امکان انجام تراکنش نمی باشد.