شماره تماس : 01732141571-4
رایانامه: EPay@Ommidejelin.ir
آدرس: استان گلستان، شهرستان گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا(ع)، موسسه اعتباری کاسپین

با انصراف از این مرحله، مبلغ برداشت شده از کارت با تاخیر به حساب شما باز می گردد. آیا از انصراف مطمئن می باشید؟

در حال انجام عملیات ...
در حال اتصال به درگاه...
خدمات
شماره سپرده:
Captcha
*